Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177Α/06-10-2010: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού), άρθρο 10:

Α. Ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Β. Ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

1. Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης:
- Συνολική θερμική ισχύς 20 - 100 (kW): Κόστος επιθεώρησης 150 (ευρώ)
- Συνολική θερμική ισχύς >100 (kW): Κόστος επιθεώρησης 250 (ευρώ)
- Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών 20% προσαύξηση ανά κατηγορία

2. Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού:
- Συνολική Ψυκτική Ισχύς 12 - 100 (kW): Κόστος επιθεώρησης 300 (ευρώ)
- Συνολική Ψυκτική Ισχύς >100 (kW): Κόστος επιθεώρησης 500 (ευρώ)

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου