Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – 1. Βασικές έννοιες και ορισμοί