Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Μετατροπές μονάδων

Τύποι μετατροπής των πιο χρησιμοποιούμενων μονάδων.

Γωνίες
Δύναμη
Ειδική ενέργεια
Ειδική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία
Ειδική θερμοχωρητικότητα
Ειδικός όγκος
Ενέργεια
Ένταση Ρεύματος
Επιτάχυνση
Επιφάνεια
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική αντίσταση
Θερμική ισχύς
Θερμοκρασία
Θερμότητα ανά μονάδα μάζας
Θερμότητα ανά μονάδα όγκου
Ιξώδες δυναμικό
Ιξώδες κινητικό
Ισχύς
Μάζα
Μήκος
Ναυτικές μονάδες
Όγκος
Παροχή όγκου
Πίεση
Περιστροφή
Πυκνότητα
Πυκνότητα μαγνητικής ροής
Ροή μάζας
Ροπή
Ροπή αδρανείας
Συχνότητα
Ταχύτητα
Φωτεινή ένταση
Φωτεινότητα
Χρόνος
Χωρητικότητα

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκιβωτούμενα σε αρμούς διαστολής

Ένα μεγάλο πρόβλημα στις μεγάλες εδαφόπλακες είναι τα δίκτυα αποστράγγισης δαπέδου. Πέρα από τα ίδια δίκτυα και τα φρεάτια που τα τροφοδοτούν, απαιτούνται και σημεία άντλησης τα οποία κατά κανόνα θα πρέπει να διαμορφωθούν εκτός του ορίου της εδαφόπλακας, με τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Θα βοηθούσε λοιπόν η δυνατότητα, εφ΄ όσον δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, να διέρχονται οι σωλήνες από αρμό διαστολής.

Η λύση είναι σχετικά απλή ως προς την κατασκευή και εύκολη για το εργοτάξιο, ενώ το κόστος είναι αμελητέο. Υπάρχουν και πιο σοφιστικέ λύσεις, αλλά με πολύ μεγαλύτερο κόστος.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Υπολογισμός αμοιβών Ενεργειακής Επιθεώρησης

Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα τα τετραγωνικά του κτιρίου (σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου), ή τα KW (για ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού ή θέρμανσης), το ποσοστό ΦΠΑ (23% σήμερα) και υπολογίστε το ελάχιστο κόστος της εργασίας.

Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177Α/06-10-2010: Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού), άρθρο 10:

Α. Ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Παρουσίαση

  • Απόφοιτος Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου - Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Μελετητικό πτυχίο (Γ' τάξης στην κατηγορία 09 Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές -Ηλεκτρονικές Μελέτες, Α’ τάξης στην κατηγορία 14 Ενεργειακές μελέτες) - Α.Μ. 15520
  • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Μέλος ASHRAE No. 8004196
  • Μέλος του NFPA No. 2123304
Επαγγελματική εμπειρία: 16 έτη

Σημαντικά έργα: